Diarkaz

ҚАЗАҚСТАНДА ӨНЕРКӘСІПТІ АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ РОБОТЕХНИКА БОЙЫНША ДУАЛДЫ БІЛІМ БЕРУ / DIARKAZ

Орындау мерзімі: 15.01.2020-14.01.2023

Жобаның басты мақсаты:

Қосралы білім беру енгізу арқылы өндірістік автоматика және робототехника саласындағы бакалавр бағдарламасын Қазақстанның үш жоғары оқу орнында әзірлеу, енгізу, тестілеу және растау: М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінде, Павлодар Инновациялық Еуразиялық
Университеті және Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-технологиялық университеті.

Жобаның міндеттері:

  • Қосарлы білім беру технологиясын қолдана отырып, білім беру процесінде өнеркәсіптік компаниялардың қажеттіліктеріне сәйкес оқу жоспарларын жасауға және түзетуге ықпал ету.
  • Оқытудың нақты қажеттіліктерін анықтау және қосарлы білім беру технологиясының бөлігі ретінде практикалық жаттығулардың мазмұнын жасау үшін сала мамандарын тарту.
  • Серіктестіктің оқытушылары мен қызметкерлерінің мерзімді практикалық машықтануына мүмкіндік жасау арқылы университеттерде қосарлы білім беру бағдарламаларында көп жылдық тәжірибесі бар ЕО елдерінің озық тәжірибелерін тарату және енгізу.
  • Кәсіпорындарда практикалық сабақтарды кезең-кезеңімен өткізуге көмектесетін құралдар мен үлгілер жасау.
  • Бейтарапталған оқу жоспарларын, қажетті құралдар мен оқу материалдарын тестілеу және бағалау арқылы жоғары білім берудегі қосарлы білім беру технологиясының барлық мүдделі тараптар үшін
    артықшылықтарын көрсету.
  • Практикада интеграцияланған қос парадигмада (Қазақстан жағдайында) енгізу үшін қолданыстағы бакалавриат бағдарламаларын өзгерту және қайта құру әдістемесін жасау.
  • Басқа оқу орындары мен кәсіпорындарға қосарлы білім беру технологиясын ұсына отырып, нәтижелерді үнемі қолдануды қамтамасыз ету.
  • Жобаның нәтижелерін тарату және Қазақстанда қосарлы жоғары білім беру бағдарламаларын құруды ынталандыру
Еуропалық комиссияның осы мақаланың шығарылуын қолдауы авторлардың көзқарасын көрсететін мазмұнды мақұлдауын білдірмейді және Комиссия онда мазмұндалған ақпараттың кез келген түрде қолданылуы үшін жауаптылықта болмайды.