WP1 IAR-да дуальды оқыту бағдарламасын әзірлеу

WP2 Бакалавриат пен LLL жаңа бағдарламаларын енгізуге дайындық

WP3 Бағдарламаны іске асыру

WP4 Жобаның нәтижелерін тарату және қолдану

WP5 Сапаны бақылау және мониторинг

WP6 Жобаны басқару

Еуропалық комиссияның осы мақаланың шығарылуын қолдауы авторлардың көзқарасын көрсететін мазмұнды мақұлдауын білдірмейді және Комиссия онда мазмұндалған ақпараттың кез келген түрде қолданылуы үшін жауаптылықта болмайды.